Tjänster 

​Våra tjänster

Vi erbjuder transport av:

  • ​Styckegods
  • Farligt gods
  • Kyltransport
  • Värmegods
  • Partigods
  • Bud och expresskörningar
  • Maskintransporter och tipptransporter
  • Terminalhantering
  • Logistikhantering

Verkstad och tvätthall

Vi är ej främmande för nya utmaningar av mest udda laster. Vi har även en egen verkstad och en tvätthall.